Hva gjør du når serverrommet står under vann?
Foto: ONLINE BACKUP: En god reserveløsning er kritisk dersom bedriftens data slutter å fungere. Foto: iStock

Hva gjør du når serverrommet står under vann?

Når serveren står under vann, eller de datakriminelle herjer i datasystemene dine, kan det være for sent.

Hva gjør ledelsen og ansatte i bedriften din dersom alt datautstyret sluttet å fungere i dag? Mange ledere i norske bedrifter vier lite oppmerksomhet til et i-verste-fall-scenario for datautstyr. Dårlig beredskap kan føre til lang unødvendig nedetid og tap av inntekter.

Norske bedrifter er helt avhengige av datautstyret for å produsere verdier, lage og distribuere rapporter, samt alle sider ved økonomiledelsen. Derfor er bedriftens beredskapsplan ved datahavari like kritisk som bedriftens kriseplaner ved brann og andre katastrofer.

 – Datasystemet og all verdiskapende produksjon er bedriftens hjerte, sier Jon Thordarson, sjef for teknisk brukerstøtte i backupselskapet KeepItSafe.
– Noen sår kan stoppes med enkle grep, men hvis man opplever full stans og kollaps uten en beredskap, kan skaden være uopprettelig.

Et eksempel på god beredskap, er reserveløsninger som tar over ved feil, og sikrer videre produksjon.

– Vi har bedrifter i porteføljen med helautomatiserte produksjonsenheter styrt av avanserte datamaskiner. Disse må ha en reserveløsning og vi har opplevd hvordan reserveløsningen har holdt produksjonen i gang uten at de store pengene har gått tapt. Beredskap med gode reserveløsninger er avgjørende i nesten alle bedrifter i dag, ellers kan alt gå tapt, forklarer han.

Få hjelp av en ekspert innen online backup nå.

Lag gjennomtenkte planer

For små og mellomstore bedrifter, bør ledelsen i samarbeid med IT-ledelsen, utarbeide en effektiv beredskapsplan. Med gode rutiner for håndtering av sikkerhetshendelser og forhåndsvurderinger av risiko, kan bedriften møte farene forberedt.

Når beredskapsplanen for IT-driften legges, kan prioriteringen av oppgaver under krisen knyttes direkte til verdiskapningen. Driftskritiske systemer er viktigst, andre verdiskapende funksjoner og støttefunksjoner har lavere prioritet.

Ta backup nå

Den viktigste backupen i bedriftens historie, er alltid den som ble tatt rett før katastrofen inntraff. Det beste tidspunktet for en ny backup er dermed akkurat nå.

Allikevel har en tredjedel av alle IT-bedrifter ikke rutiner for å ta daglig backup av sine viktige data, noe som raskt kan føre til store tap når uhellet først er ute. Selv om det blir stadig vanligere med onlineløsninger for backup, hopper mange over dette viktige steget innen IT-sikkerhet. Det kan løses ved å lage en beredskapsplan, dermed møter bedriften de akutte IT-utfordringene beredt.

Øvelse gjør mester

Alle bedrifter må gjennom beredskapsøvelser for brann, men hva med øvelser for datatap? Regelmessige øvelser med realistiske scenario er en god måte å teste om planene fungerer. Et mulig scenario der bedriften plutselig mister hele eller deler av den verdiskapende informasjonen gjør ledelse og ansatte oppmerksomme på hvor kniper i beredskapen.

Hold deg til rutinen

Planleggingsdelen er ikke nødvendigvis den mest krevende, men det er den daglige rutinen som sikrer at planen fungerer slik den skal. Ledelsen kan skape spillerom i bedriften for å gjøre gode IT-vaner til en del av rutinen, ikke en ekstra, halvhjertet oppgave som må utføres.

Få hjelp av en ekspert innen online backup.