Dette koster tap av data bedriften din

Dette koster tap av data bedriften din

Nedetid på datasystemene er ikke bare irriterende, men datatap kan også fort koste deg mye penger.

Hvor mye kan en ødelagt harddisk koste en bedrift? Svaret er alt fra lett irritasjon hos IT-avdelingen til konkurs, dersom nok verdifulle data går tapt. Stadig flere norske bedrifter blir mer og mer avhengige av datasystemer som må fungere hele tiden for å sikre verdiskapningen i bedriften.

– Datasystemet, og dermed den verdiskapende produksjonen, er bedriftens hjerte, sier Jon Thordarson i backupselskapet KeepItSafe.

– Noen sår kan stoppes med enkle grep, men hvis man opplever full stans og kollaps, kan skaden være uopprettelig.

Det kan være vanskelig å sette et konkret pengebeløp på nøyaktig hvor mye tap av data kan koste en bedrift, men utfordringen illustreres i forskjellige scenarioer. Dermed kan bedriftsledelsen skape seg et bilde av omfanget.

Usikker på hvor trygg din bedrifts backup er? Få et tilbud på backup fra KeepItSafe nå.

FOTO: Jon Thordarson er sjef for teknisk brukerstøtte i backupselskapet KeepItSafe. Foto: KIS

1. Den lille driftsforstyrrelsen

Små driftsforstyrrelser skjer ofte, men får sjelden store konsekvenser. Størrelsen på konsekvensene er ofte knyttet til hvor godt en bedrift har forberedt seg på uønskede hendelser.

For eksempel; en harddisk som ryker, er isolert sett en svært liten hendelse i en bedrift med kanskje et hundretalls datamaskiner. Om bedriften har sørget for gode backuprutiner og kan hente dataene tilbake, blir konsekvensene små.

Tapet av tid kan regnes i minutter og timer, og er begrenset til små deler av verdiskapningen i bedriften. Kostnadene i forbindelse med datatapet er minimale, stort sett noe tap av effektive timer, og kanskje noe maskinvare som må byttes ut.

2. En større utfordring

Litt avhengig av hvilke deler av en bedrifts datasystem som feiler, stiger utfordringene. Om harddisken i det første eksemplet sitter i svært driftskritiske maskiner, og det ikke finnes redundans og backup, stiger problemets omfang.

I tillegg til sikring av driftskritisk infrastruktur med ekstra strømforsyning og redundans, er gode rutiner for sikkerhetskopiering en livredder når alt annet feiler. IT-sikkerhet fungerer best når det er lag på lag med sikkerhetsfunksjoner.

Om en driftskritisk server stanser, det kan være alt fra et bookingsystem hos et hotell til kontrollmaskiner i en fabrikk, bremser hele verdiskapningen opp til feilen er fikset.

Kostnadene for en slik driftsstans regnes i timer til dager, og påvirker langt større deler av bedriften enn bare et par medarbeidere. Kostnadene for maskinvare som må byttes er svært små i forhold til tapt inntekt og lønnsutgifter som løper, men nye kostnader som rekonstruksjon dukker opp.

3. En varslet katastrofe

I den ytterste enden av skalaen kommer scenarioet der dataene har gått tapt, og det er nær umulig å skaffe dem tilbake i tide eller på en kostnadseffektiv måte. Det kan være unike data som målinger og forretningshemmeligheter gjemt bort på servere, og ikke godt nok sikret mot det verste som kunne skje.

Selv om bedriften tar jevnlig backup, må minst en godt oppdatert backup befinne seg utenfor bedriftens lokaler dersom noe skulle inntreffe. En backup tatt i går er mer verdifull enn all verdens planlagte backup.

Om skaden viser seg å være uopprettelig, må bedriften belage seg på en dobbelt utgift i tillegg til tapt verdiskapning for data som CRM-data, regnskap, produksjonskunnskap; tiden lagt ned i å generere dataene er tapt og mer arbeidstid må brukes på å gjenskape dem. 

Usikker på hvor trygg din bedrifts backup er? Få et tilbud på backup fra KeepItSafe nå.