We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you are happy to continue browsing, please consent to our cookie policy

KeepItsafe® Veeam Cloud Connect

Den mest effektive metoden for å få eksterne sikkerhetskopier.

Med Veeam Cloud Connect får du:

  • Vertsbaserte, eksterne sikkerhetskopier: Få dine fysiske og virtuelle sikkerhetskopier eksternt til et vertsbasert skyrepositorium gjennom en sikker SSL-kobling uten at det er nødvendig med ekstra Veeam-lisens.

  • Komplett synlighet og kontroll: Få tilgang til og gjenopprett data i driftede sikkerhetskopisarkiver direkte fra konsollen for sikkerhetskopi, spor bruken av skylager og motta påminnelser om driftede lagringsfornyelser.

  • En moderne arkitektur for sikkerhetskopiering: Utnytt Veeams moderne teknologi for sikkerhetskopiering, inkludert sikkerhetskopiering med innebygd WAN-akselerasjon, kontinuerlig trinnvis sikkerhetskopiering, oppbevaring basert på GFS (Grandfather-father-son) – alt bygd inn i ett produkt.

  • Ende-til-ende-kryptering: Bevar roen og krypter alle dataene ved kilden (før de forlater ditt nettverksområde), aktive og inaktive, uten negativ påvirkning av datareduksjonsforholdene for innebygd datakomprimering og WAN-akselerasjon.

  • Lisensiering for Veeam Cloud Connect: Veeam Cloud Connect sikkerhetskopiering og replikering er inkludert i Veeam Availability Suite™, Veeam Backup & Replication™, Veeam Backup Essentials™ og Veeam Agent for Microsoft Windows for alle sluttbrukere uten ekstra kostnad og uten at det er nødvendig med tilleggslisens. Du må imidlertid anskaffe et abonnement til riktige datamaskin- og/eller lagringsressurser fra en tjenesteleverandør du velger, for å bruke det.

KOM I GANG I DAG!

Hvis du eier en egen Veeam Availability Suite™, Veeam Backup & Replication™ eller Veeam Backup Essentials™, er du klar for KeepItSafe Online Backup med Veeam Cloud Connect.

Du trenger bare å skru den på og skaffe de nødvendige datamaskin- og/eller lagringsressursene. Hvis du har Enterprise- eller Enterprise Plus-utgaven kan du akselerere dataoverføringen til skyen og Veeam Cloud Connect-mål mer enn 50 ganger med innebygd WAN-akselerator, en spesiell fordel for Veeam Cloud Connect-brukere.

3-2-1-regelen

3-2-1-regelen sier at du skal ha 3 kopier av dataene dine, på 2 medietyper og 1 ekstern kopi. Å lagre sikkerhetskopier eksternt kan være en utfordring på grunn av begrenset båndbredde, eksploderende datasett og mangel på nødvendige ressurser til å opprettholde et ekte eksternt repository for sikkerhetskopiering.

Med KeepItSafe® Online Backup kan du etterleve 3-2-1-regelen uten å bruke penger og ressurser på et ekstra område eller øke båndbredden – bare benytt deg av KeepItSafe sine skylagringstjenester for sikkerhetskopiering.