We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you are happy to continue browsing, please consent to our cookie policy

KeepItSafe® Cloud2Cloud fyller tomrommet

KeepItSafe Cloud2Cloud (SaaS Backup) fyller tomrommet mellom der skyleverandørens ansvar slutter og kundens ansvar begynner. SaaS-leverandører har ingen plikt til å gjenopprette data hvis de går tapt, noe som utsetter deg for økt risiko for immaterielle tap og manglende etterlevelse av lover og regler.

KeepItSafe har utviklet Cloud2Cloud slik at den kan integreres med ledende programmer som Office 365 (OneDrive, SharePoint og Exchange Online), Google Apps for Work (Google Drive og Gmail) Salesforce og Box. Med KeepItSafe SaaS sikkerhetskopiering av data får bedrifter mange muligheter til enkelt å konfigurere, administrere og planlegge all nettbasert sikkerhetskopiering fra det samme intuitive grensesnittet, samtidig som lover og regler etterleves.

Ta kontroll over dataene i skybaserte programmer med KeepItSafe Cloud2Cloud. Denne SaaS-løsningen for sikkerhetskopiering for bedrifter kan integreres med KeepItSafe Online Backup, som beskytter alle dine data, uansett om de befinner seg i dine lokaler eller i skyen til en tredjepart.

Med andre ord skydataene dine er uvurderlige, de må beskyttes, og kommer ikke til å beskytte seg selv.

Fordeler med vår SaaS-løsning for sikkerhetskopiering

Hvor vanlig er SaaS-datatap?

Ifølge Forbes Magazine kjører nå 69 % av foretakene programmer eller infrastruktur i skyen, likevel:

32 % av brukere rapporterer at data går tapt fra sky eller SaaS-programmer.

Leverandører av skybaserte programmer utarbeider serviceavtaler som fritar dem fra forpliktelser knyttet til tap av kundedata.

En nyere undersøkelse gjennomført av Aberdeen-konsernet viste at de vanligste årsakene til tap av data er:

Sikkerhetskopierer ikke leverandører av skybaserte programmer dataene mine?

SaaS-leverandører er raske til å peke på at deres data sikkerhetkopieres på flere spredte datasentre på en pålitelig måte, noe som beskytter mot de vanligste årsakene til nedetid, medregnet strømbrudd, naturkatastrofer og programfeil. Men her slutter også beskyttelsen. Utover dette (når for eksempel et datafelt er overskrevet av en sluttbruker) har foretakene selv ansvar for å sikre og gjenopprette data de har overlatt til en offentlig sky. Det er her KeepItSafe kommer inn.

Oppsummering

Hovedandelen av skyleverandører sikkerhetskopierer kundedata, men kun for sitt eget rettsvern og ikke for at du skal få ro i sjelen. SaaS-leverandører spesialiserer seg ikke i sikkerhetskopiering, så hvis de ved et uhell skulle miste dine data, er de sikret mot erstatningsansvar gjennom serviceavtalene sine. Med andre ord, du bærer ansvaret alene. Ta kontroll over dataene i skybaserte programmer med KeepItSafe Cloud2Cloud. Denne SaaS-løsningen for sikkerhetskopiering for bedrifter kan integreres med KeepItSafe Online Backup, som beskytter alle dine data, uansett om de befinner seg i dine lokaler eller i skyen til en tredjepart.

Visste du dette?

  • KeepItSafe Cloud Backup Server er en alt-i-ett backup - og katastrofeløsning som gjenoppretter dine servere og sømløst bevarer bedriftens (operasjonelle) kontinuitet.

    Finn ut mer »