We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you are happy to continue browsing, please consent to our cookie policy

KeepItSafe Cloud 2 Cloud

KeepitSafe® Cloud to Cloud backup er den optimale løsningen sammen med KeepitSafe® Online backup. Backup skjer helt automatisk og alle data blir lagret på sikre datasentre i Norge.

Dine data kan enkelt gjenopprettes uten fare for at de er mangelfulle eller uleselige.

Har du valgt f.eks. Office 365 vil du med en KeepitSafe® Cloud to Cloud client kunne ta backup på samme måte som Online Backup. Backup vil sendes til den samme backupkonto du allerede har, kryptert og sikret i våre datasentre. Du beholder samme historikk som øvrige data lagret på datasentre og er sikret å kunne gjenopprette data som er lagret etter din spesifikasjon.

Nøkkelfunksjoner


For mer informasjon ring 815 00 180 eller send oss en mail på support@keepitsafe.no

Visste du dette?

  • KeepItSafe Cloud Backup Server er en alt-i-ett backup - og katastrofeløsning som gjenoppretter dine servere og sømløst bevarer bedriftens (operasjonelle) kontinuitet.

    Finn ut mer »