We use cookies to ensure that we give you the best experience on our website. If you are happy to continue browsing, please consent to our cookie policy

KeepItSafe Cloud 2 Cloud SAAS Backup & Recovery For Business

KeepItSafe er et merkevarenavn under j2 Global, Inc., (NASDAQ: JCOM), som er en global leder innen datasikkerhet med sine SaaS tjenester for online backup, Disaster Recovery, klient backup og SaaS applikasjons beskyttelse. I mer enn et tiår har KeepItSafe, hjulpet mer enn 40.000 bedriftskunder over fire kontinenter og beskyttet over 50 petabyte med bedriftskritiske data, hvert år. Noen av årsakene til at du vil lykkes med å bruke KeepItSafe er: 20+ år med erfaring innen skytjenester, økonomisk støtte av et selskap som omsetter for mer enn $1.2 milliarder, support apparat som er tilgjengelig 24/7, som hjelper deg med både oppsett, endringer og testing av våre tjenester, samtidig som at tjenestene KeepItSafe tilbyr er fullt administrert og overvåket, samtidig som at alt av data blir lagret med en 256 bits – AES kryptering i begge ender i redundante og globale datasentre spredd mellom Nord Amerika, Europa og Australasia.

Beskytt dine data som allerede ligger i en app eller i skyen.

Dagens utvikling som tilsier at du som arbeidstaker skal være tilgjengelig 24/7 har resultert i mindre kontroll over bedriften sine data, for en IT-administrator. Data på bærbare maskiner, smart telefoner så vel som i sky applikasjoner som Office 365, Google Apps, Salesforce og Box tilsier at risikoen for datahavari øker, samtidig som at man ikke lenger har like god kontroll eller mulighet for å følge like godt med som tidligere. KeepItSafe, med sine muligheter for backup av disse tjenestene, gir bedrifter muligheten til å ta tilbake kontrollen og å adressere disse utfordringene ved å tilby sentraliserte tjenester for administrasjon, styring og gjenoppretting av brukerdata – uansett hvor dataene ligger.

Tett sikkerhetshullene i deres skytjenster.

Dataene dere har liggende i skyen, er uvurderlige og må beskyttes. KeepItSafe Cloud2Cloud (SaaS backup) supplerer øvrige backuptjenester, og dekker de hullene som ofte oppstå når man flytter data ut i skyen. SaaS tilbydere er ikke ansvarlige for å gjenopprette dine data, dersom du skulle oppleve et datahavari, eller om du skulle bli eksponert for tap av immaterielle eiendeler. SaaS tilbydere beskytter seg mot de mest sannsynlige årsakene til nedetid som blant annet strømbrudd, naturkatastrofer og interne feil. Utover dette, har tilbyderne minimalt med ansvar for gjenoppretting av data. KeepItSafe tilbyr Cloud2Cloud for å hjelpe kunder med backup av Office 365 (OneDrive, SharePoint og Exchange Online), Google Apps for Work (Google Drive og Gmail), Salesforce og Box via deres API’er. Ta kontroll over data dere har liggende i skyen, med KeepItSafe Cloud2Cloud.

Fordeler med backup

Med KeepItSafe Cloud2Cloud, har bedriften et aksesspunkt for å få tilgang til backup av sine skytjenester. KeepItSafe Cloud2Cloud hjelper til å overholde bedriften sine retningslinjer og regelverk i forhold til sikring av data. Dette inkluderer:

Visste du dette?

  • KeepItSafe Cloud Backup Server er en alt-i-ett backup - og katastrofeløsning som gjenoppretter dine servere og sømløst bevarer bedriftens (operasjonelle) kontinuitet.

    Finn ut mer »